Caption Aligned Here

News and Updates

We would like to thank all participants as well as speakers for the time and valuable insights directly from the industry itself. Topics covered in our first two-hour meeting: See you soon (hopefully in-person) in the next session of similar setup – keep an eye in this page for the upcoming date & time
Read More
The Information and Privacy Agency (hereinafter IPA) has fined the Tax Administration of Kosovo (hereinafter referred to as TAK) €20.000 penalty for unlawful processing of personal data. This verdict was taken by the IPA after receiving an anonymous report by a citizen, indicating that TAK, on behalf of the reporting of employers who do not declare...
Read More
Një databazë me të dhënat të qytetarëve të punësuar në sektorin privat dhe publik në Republikën e Shqipërisë, shoqëruar me kartat e tyre të identitit, pozicionin e punës dhe rrogen, që po shpërndahet nëpër “Whatsapp”. Burimi i publikimit të kësaj liste nuk dihet, por impakti i kësaj çështje është shumë i lartë andaj le të shërbej...
Read More
Përpos dëmit ekonomik, falimentimi potencial i Telekomit të Kosovës paraqet edhe një pasojë kyçe që do të rrezikonte sigurinë në vend.
Read More
Learn how to protect yourself online and avoid fraud as well as malware. This article is part of the NCSAM effort to raise cyber awareness.
Read More
1 2 3