Massive Personal Data Leaks in Albania including Data Salaries

Një databazë me të dhënat të qytetarëve të punësuar në sektorin privat dhe publik në Republikën e Shqipërisë, shoqëruar me kartat e tyre të identitit, pozicionin e punës dhe rrogen, që po shpërndahet nëpër “Whatsapp”.

Burimi i publikimit të kësaj liste nuk dihet, por impakti i kësaj çështje është shumë i lartë andaj le të shërbej ky rast si një alarm për trajtimin me seriozitet të sigurisë kibernetike në Republikën e Kosovës, por edhe në shtetet tjera të Ballkanit Perëndimorë.

Lexo më shumë: https://opinion.al/tjeter-skandal-me-te-dhenat-privatedel-ne-qarkullim-lista-me-rrogat-e-qytetareve/

***

A database with data of citizens employed in the private and public sector in the Republic of Albania, accompanied by their identity cards, job position, and salary, which is being illegally distributed through “Whatsapp”.

The source data breach is not known, but the impact of this breach is very high, so let this case serve as an alarm for the serious treatment of Cyber Security in the Republic of Kosovo, but also in other Western Balkan countries.

Read more: https://opinion.al/tjeter-skandal-me-te-dhenat-privatedel-ne-qarkullim-lista-me-rrogat-e-qytetareve/

Leave a Reply